Home Over ons Nieuws Uitslagen Agenda Activiteiten Foto-album Contact Voor leden

Eindejaarsviering 2016


Op dinsdagmiddag 13 december was het weer zover dat we onze jaarlijkse afsluiting vierden in de Theaterzaal van het M.F.C. Kloosterhof.

De zaal was deze keer sfeervol ingericht en de tafels stonden gedekt met koffie, thee en een lekker stuk banketstaaf.

Om half 2 openende de voorzitter de middag en gaf tevens informatie hoe de middag er uit zou zien. Speciale aandacht ook voor het optreden van een Mannenkoor.

Direct hierna werd begonnen met de Bingo waarbij de liefhebbers hiervan eens goed gingen zitten want er waren weer prachtige prijzen beschikbaar. Spanning natuurlijk als je al lang op een nummer zit te wachten en dat een ander er toch met de prijs vandoor ging.


Vervolgens werd er overgegaan naar de prijsuitreiking van de diverse competitie wedstrijden. Bowling, Sjoelen. Biljarten en Kaarten.

Diverse winnaar werden naar voren geroepen en konden een mooi prijzenpakket mee naar huis nemen. Rond de komende feestdagen kwam dit pakket zeker van pas.

Opmerkelijk is dat Mevr. De Heer deze keer geen eerste prijs had bij sjoelen, jaren achtereen was ze altijd al kampioen!


Hierna trad het Santykoor de “Kanaken “ op met een mooie repertoire aan vlotte liedjes.

Er werd wel veel in een buitenlandse taal gezongen maar de liedjes werden vooraf duidelijk uitgelegd waar het over ging door de dirigent van deze groep.  

Twee optredens hadden ze zelfs en kregen na afloop een daverend applaus mee.

  

Hierna werd het tijd voor de grote loterij met een diversiteit aan prijzen.

De lootjes vlogen over de tafels bij de verkoop en nadat iedereen zijn lootjes op tafel uitgespreid had ging de trekking van start.

Jos praten dit allemaal vlot aan elkaar en kon ook nog vertellen wat je allemaal met de prijs kon doen.

Opmerkelijk dat aan een tafel wel 7 flessen advocaat gewonnen werden en ook dat er een boekje lootje in de doos terecht was gekomen die niet verkocht waren. Ra Ra Ra, politiepet.


Uiteindelijk verliep de loterij volgens planning ten einde en konden we, nadat de prijzen ingepakt waren, ons verplaatsen naar de foyer om lekker te smullen van het warme en koude buffer dat Jacqueline en Gerard ons serveerde.  


Met een tevreden gevoel werd later op de middag afscheid van elkaar genomen en de organisatie werd door de voorzitter hartelijk bedankt voor hun inspanningen om dit alles mogelijk te maken.


Met het oog op de komende feestdagen werden de gebruikelijke wensen nog meegegeven aan de huiswaarts kerende personen.  


   

 


Naar het fotoalbum