Home Over ons Nieuws Uitslagen Agenda Activiteiten Foto-album Contact Voor leden

Eindejaarsactiviteit 2017

Op dinsdagmiddag 19 december 2017 was het weer zoals gebruikelijk tijd voor onze jaarlijkse afsluiting van 2017.

De theaterzaal van MFC Kloosterhof was hiervoor feestelijk ingericht enomstreeks 13.30 uur opende de voorzitter deze middag.

Onder het genot van een bakkie koffie of thee, met banketstaaf, werd er uitgelegd wat het programma deze middag zou zijn.

De standaard activiteiten werden genoemd zoals Bingo, Loterij en Prijsuitreikingen van de activiteiten gespeeld door de leden het gehele jaar door. Tussen al deze activiteiten zal onze plaatselijke zanger Ron van Hoof een mooi optreden verzorgen met bekende liedjes.

Er werd gestart met de beroemde Fokker Bingo met prachtige prijzen.Iedereen is spanning totdat er Bingo geroepen werd en jij het weer niet was. De mooie prijzen vielen op de goeie momenten met gelukkige winnaars.  

Vervolgens werd er overgegaan naar de prijsuitreiking van de diverse competitie wedstrijden. Bowling, Sjoelen. Biljarten en Kaarten. Diverse winnaars werden naar voren geroepen en konden een mooi prijzenpakket mee naar huis nemen. Rond de komende feestdagen kwam dit pakket zeker van pas.

Het optreden van Ron van Hoof viel bijzonder in de smaak en kreeg in het tweede gedeelde de mensen van de stoelen voor een polonaise en er werd ook door diverse echtparen strak gedanst.

Hierna volgde de grote loterij met een groot aantal prijzen. De lootjes werden goed verkocht en veel hilariteit aan één tafel waar echt veel prijzen vielen. Tja, je moet maar geluk hebben en zeker de winnaars gingen met een glimlach en goed gevoel naar huis.  

Volgens planning en tijd konden we ons direct verplaatsen naar de foyer waar Jacqueline en Gerard een warm en koud buffer serveerden waar iedereen met volle teugen van genoot.

Tevreden kon de organisatie terugkijken op weer een geslaagde middag en Sjaak  bedankte ook de vrijwilligers Jos en Frans voor al hun inspanningen.

Tot slot namen we afscheid van elkaar, wenste iedereen een mooie slot toe van het jaar 2017 en spraken af elkaar weer te zien in het nieuwe jaar 2018.